Over ons

Wij streven voor 100% circulaire verwerking van de kunstgrasmatten

In Nederland is een enorme kunstgrasberg ontstaan. Er zijn in ons land namelijk momenteel geen partijen die deze dienst schoon en veilig, laat staan circulair, kunnen aanbieden. GBN-AGR is de partij die in Nederland de eerste circulaire verwerkingsfaciliteit voor kunstgras gaat bouwen: de oplossing voor het Nederlandse kunstgrasprobleem. Op korte termijn komt er in Nederland een verwerkingsfaciliteit die kunstgras volledig kan verwerken tot nieuwe, hoogwaardige circulaire grondstoffen.

De oprichting van
GBN Artificial Grass Recycling

Op 4 april 2019 is GBN Artificial Grass Recycling (GBN-AGR) opgericht. Dit bedrijf opent op korte termijn de eerste circulaire verwerkingsfabriek voor end-of-life-kunstgras in Nederland. De beoogde locatie ligt in het Westelijk Havengebied van Amsterdam en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2020 geopend. Naast GBN Groep zijn diverse ketenpartners betrokken bij de oprichting van GBN-AGR.

Inname kunstgras seizoen 2020

Uw oude kunstgrasmatten kunnen wij innemen op onze locatie aan de Santoriniweg 20 te Amsterdam. Dit geschiedt uiteraard onder de garantie en zekerheid van duurzame en verantwoorde verwerking.
Wilt u meer informatie hierover ? Neem dan gerust contact met ons op via kunstgras@gbn.nl

Bouw en opening recyclingfabriek

Op 7 januari 2020 ontvang GBN AGR de vergunning voor de recycling van kunstgras op de nieuwe, definitieve locatie aan de Santoriniweg 20, midden in het westelijk havengebied van Amsterdam. Dit gebied is door Port of Amsterdam (PoA) aangewezen als circulair cluster. In September 2019 heeft GBN AGR met PoA de huurovereenkomst getekend en bevestigen daarmee een circulaire samenwerking.
In oktober 2019 zijn we, na een periode waarin de vergunningen zijn aangevraagd en de nieuwe verwerkingslocatie is ontworpen, gestart met de aanbouw van de definitieve locatie. De eerste fase bestond uit het bouwrijp maken van het terrein. Na een flinke grondverbetering is de locatie voorzien van een fundering, een rioolstelsel, een elektranetwerk en is het in profiel gebracht. De inrichting is omheind door een muur van vier meter hoog. Op het terrein zijn vakken aangebracht voor de separate opslag van de verschillende kunstgrasvelden. Vervolgens zijn de funderingen voor de opslag- en verwerkingshallen gemaakt en is het totale terrein vloeistofdicht geasfalteerd, een belangrijke voorwaarde voor de vergunningsverlening

Start aanleg en inrichting

We zijn inmiddels begonnen met de opbouw van de hallen en het installeren van de recycle-installaties. In de afgelopen periode zijn de installaties volop getest en deze zijn inmiddels in productie gegaan. Volgens planning zijn deze eind maart volledig operationeel en we verwachten al in april op te starten met de circulaire recycling van oud kunstgras.
Over de voorgang van dat proces zullen we u goed op de hoogte houden middens o.a. onze nieuwsbrief. Onderaan deze pagina kunt u zich hiervoor aanmelden.

Waarom

Onderweg naar het uitbannen van earth overshoot day

Om de aarde leefbaar te houden en voldoende grondstoffen beschikbaar te houden voor huidige en toekomstige generaties, is het nodig dat we minder primaire materialen gebruiken. Dat geldt voor alle grondstoffen en zeker voor die grondstoffen die niet hernieuwbaar zijn. Het 100 procent circulair inzetten van alle vrijkomende materiaalstromen is daarvoor noodzakelijk. Het moet. En het kan ook. Want de aarde overleeft ons wel... Earth Overshoot Day is de dag van een bepaald jaar wanneer - vanaf 1 januari geteld - de mensheid wereldwijd de hoeveelheid grondstoffen heeft opgebruikt als die de aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen. GBN heeft als doel de volledige uitroeiing van Earth Overshoot Day.

Bekijk waaromBekijk website
Video afspelen
10 augustus 2020

Project in beeld : SV Geinoord

Lees meer
3 augustus 2020

Wisten jullie dat… GBN AGR het zand en rubber wast omdat…

Lees meer
30 juli 2020

Wisten jullie dat… GBN AGR een volledig vergunde inrichting heeft

Lees meer

Duurzame samenwerking

Alliantie van samenwerkende kunstgrasproducenten en -aannemers

Zolang primair materiaal nog goedkoper is, werkt marktwerking niet om circulair te produceren. Om kunstgras circulair te maken is een lange termijnsamenwerking binnen de keten noodzakelijk. GBN-AGR is een initiatief voor en door de branche, dat voortkomt uit een samenwerking tussen een aantal partijen die begin 2019 de Alliantie van samenwerkende kunstgrasleveranciers en -aannemers oprichtten. De samenwerking zorgt voor de benodigde investeringen voor verwerking van voldoende volume kunstgras. De schaalgrootte die bij eerdere initiatieven ontbrak, is binnen deze samenwerking wel voldoende gegarandeerd. Iedere partij kan oud kunstgrasmateriaal leveren en zo bijdragen aan circulariteit binnen de branche.

De samenwerking is geïnitieerd door GBN (Strukton), Antea Sport / Edelgrass, Ten Cate Grass Group / CSC Sport / Greenfields, en Domo Sports Grass / Sports & Leisure Group. Zij verbinden zich aan een duurzame samenwerking.

Wilt u contact
met ons?

Heeft een vraag en/of opmerking met betrekking tot GBN-AGR of de Alliantie van samenwerkende kunstgrasproducenten en -aannemers? Dan kunt u een e-mail sturen naar:  kunstgras@gbn.nl

Adresgegevens :

GBN Artificial Grass Recycling B.V.

Westkanaaldijk 2, gebouw 52

3452 DA UTRECHT

Postbus 19172

3501 DD UTRECHT

Telefoonnummer : 030 296 64 85

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

GBN-AGR wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie. Wilt u op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.