Over ons

Wij streven voor 100% circulaire verwerking van de kunstgrasmatten

In Nederland is een enorme kunstgrasberg ontstaan. Er waren in ons land namelijk geen partijen die deze dienst schoon en veilig, laat staan circulair, konden aanbieden. GBN-AGR is de partij die in Nederland de eerste circulaire verwerkingsfaciliteit voor kunstgras heeft gebouwd: de oplossing voor het Nederlandse kunstgrasprobleem. Binnen één jaar tijd heeft GBN AGR in Nederland een verwerkingsfaciliteit gebouwd die kunstgras volledig kan verwerken tot nieuwe, hoogwaardige circulaire grondstoffen.

De oprichting van
GBN Artificial Grass Recycling

Kunstgras recycling op een schone, veilige en circulaire manier? …. in 2018 leek dit nog onmogelijk in Nederland. Elk jaar bereiken 200 kunstgrasvelden het einde van hun levensduur. Er was een enorme kunstgrasberg ontstaan die niet op verantwoorde manier verwerkt kon worden. De markt, de kunstgrasleveranciers en aannemers ondervonden hier enorm hinder van en in diverse gemeenteraden werd al geopperd om maar helemaal te stoppen met kunstgras op de  sportvelden in Nederland.  Er moest actie worden ondernomen vanuit de markt. Op 4 april 2019 is GBN Artificial Grass Recycling (GBN-AGR) opgericht. Ketenpartners GBN , Antea Sport, EdelGrass, Ten Cate Grass Group, CSC Sport, Greenfields , Domo Sports Grass en Sport and Leisure group zijn de samenwerking aangegaan onder de naam GBN Artificial Grass Recycling (AGR). Met de oprichting hiervan zijn kunstgrasleveranciers verzekerd van een transparante, circulaire en verantwoorde afvoer van hun oude kunstgrasmatten

Inname kunstgras seizoen 2020

Uw oude kunstgrasmatten kunnen wij innemen op onze locatie aan de Santoriniweg 20 te Amsterdam. Dit geschiedt uiteraard onder de garantie en zekerheid van duurzame en verantwoorde verwerking.
Wilt u meer informatie hierover ? Neem dan gerust contact met ons op via kunstgras@gbn.nl

Bouw en opening recyclingfabriek

Op 7 januari 2020 ontving GBN AGR de vergunning voor de recycling van kunstgras op de nieuwe, definitieve locatie aan de Santoriniweg 20, midden in het westelijk havengebied van Amsterdam. Dit gebied is door Port of Amsterdam (PoA) aangewezen als circulair cluster. In September 2019 heeft GBN AGR met PoA de huurovereenkomst getekend en bevestigen daarmee een circulaire samenwerking.
In oktober 2019 zijn we, na een periode waarin de vergunningen zijn aangevraagd en de nieuwe verwerkingslocatie is ontworpen, gestart met de aanbouw van de definitieve locatie. De eerste fase bestond uit het bouwrijp maken van het terrein. Na een flinke grondverbetering is de locatie voorzien van een fundering, een rioolstelsel, een elektranetwerk en is het in profiel gebracht. De inrichting is omheind door een muur van vier meter hoog. Op het terrein zijn vakken aangebracht voor de separate opslag van de verschillende kunstgrasvelden. Vervolgens zijn de funderingen voor de opslag- en verwerkingshallen gemaakt en is het totale terrein vloeistofdicht geasfalteerd, een belangrijke voorwaarde voor de vergunningsverlening

GBN AGR Amsterdam

Sinds juni 2020 is het recyclingproces volledig operationeel op onze locatie aan de Santoriniweg 20 te Amsterdam. Met de bouw van de verwerkingslocatie in Amsterdam is het vanaf nu mogelijk om verouderde kunstgrasmatten in eigen land te verwerken – zonder tussenopslag en zonder langdurig transport naar het buitenland – tot drie zuivere grondstoffen die allemaal een nieuwe bestemming krijgen. Het gerecycled zand, rubber en recycled turf agglomeraat (RTA) voldoen aan de hoogste normen en zijn daarvoor gecertificeerd. Het zijn hoogwaardige grondstoffen met een hoge milieuwaarde tegen een marktconforme prijs. Het schone zand is opnieuw geschikt als infill in kunstgrassportvelden en is ook bruikbaar als bijvoorbeeld drainagezand. De gereinigde rubberkorrels vinden hun weg voornamelijk naar de industrie, bijvoorbeeld voor de productie van autobanden, in industriële vloeren of als panelen voor groene daken. RTA vindt toepassing in bijvoorbeeld kunststofkantplanken voor hockeyvelden, balken voor picknicktafels of sporttechnische onderlagen voor sportvelden. Heeft u interesse in één van deze circulaire grondstoffen ? Neem dan gerust contact met ons op via kunstgras@gbn.nl

Waarom

Onderweg naar het uitbannen van earth overshoot day

Om de aarde leefbaar te houden en voldoende grondstoffen beschikbaar te houden voor huidige en toekomstige generaties, is het nodig dat we minder primaire materialen gebruiken. Dat geldt voor alle grondstoffen en zeker voor die grondstoffen die niet hernieuwbaar zijn. Het 100 procent circulair inzetten van alle vrijkomende materiaalstromen is daarvoor noodzakelijk. Het moet. En het kan ook. Want de aarde overleeft ons wel... Earth Overshoot Day is de dag van een bepaald jaar wanneer - vanaf 1 januari geteld - de mensheid wereldwijd de hoeveelheid grondstoffen heeft opgebruikt als die de aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen. GBN heeft als doel de volledige uitroeiing van Earth Overshoot Day.

Bekijk waaromBekijk website
Video afspelen
22 oktober 2020

GBN AGR is op zoek naar jou!

Lees meer
22 oktober 2020

GBN AGR bedankt gemeenten en sportclubs!

Lees meer
9 oktober 2020

Dag van de Duurzaamheid

Lees meer

Duurzame samenwerking

Alliantie van samenwerkende kunstgrasproducenten en -aannemers

Zolang primair materiaal nog goedkoper is, werkt marktwerking niet om circulair te produceren. Om kunstgras circulair te maken is een lange termijnsamenwerking binnen de keten noodzakelijk. GBN-AGR is een initiatief voor en door de branche, dat voortkomt uit een samenwerking tussen een aantal partijen die begin 2019 de Alliantie van samenwerkende kunstgrasleveranciers en -aannemers oprichtten. De samenwerking zorgt voor de benodigde investeringen voor verwerking van voldoende volume kunstgras. De schaalgrootte die bij eerdere initiatieven ontbrak, is binnen deze samenwerking wel voldoende gegarandeerd. Iedere partij kan oud kunstgrasmateriaal leveren en zo bijdragen aan circulariteit binnen de branche.

De samenwerking is geïnitieerd door GBN (Strukton), Antea Sport / Edelgrass, Ten Cate Grass Group / CSC Sport / Greenfields, en Domo Sports Grass / Sports & Leisure Group. Zij verbinden zich aan een duurzame samenwerking.

Wilt u contact
met ons?

Heeft een vraag en/of opmerking met betrekking tot GBN-AGR? Dan kunt u een e-mail sturen naar:  kunstgras@gbn.nl

Hoofdkantoor:

GBN Artificial Grass Recycling B.V.

Westkanaaldijk 2, gebouw 52

3452 DA UTRECHT

Postbus 19172

3501 DD UTRECHT

Telefoonnummer : 030 296 64 85

 

Vestiging Amsterdam:

Santoriniweg 20

1045 AV AMSTERDAM

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

GBN-AGR wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie. Wilt u op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.