Over ons

Wij streven voor 100% circulaire verwerking van de kunstgrasmatten

In Nederland is een enorme kunstgrasberg ontstaan. Er zijn in ons land namelijk momenteel geen partijen die deze dienst schoon en veilig, laat staan circulair, kunnen aanbieden. GBN-AGR is de partij die in Nederland de eerste circulaire verwerkingsfaciliteit voor kunstgras gaat bouwen: de oplossing voor het Nederlandse kunstgrasprobleem. Op korte termijn komt er in Nederland een verwerkingsfaciliteit die kunstgras volledig kan verwerken tot nieuwe, hoogwaardige circulaire grondstoffen.

De oprichting van
GBN Artificial Grass Recycling

Op 4 april 2019 is GBN Artificial Grass Recycling (GBN-AGR) opgericht. Dit bedrijf opent op korte termijn de eerste circulaire verwerkingsfabriek voor end-of-life-kunstgras in Nederland. De beoogde locatie ligt in het Westelijk Havengebied van Amsterdam en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2020 geopend. Naast GBN Groep zijn diverse ketenpartners betrokken bij de oprichting van GBN-AGR.

Inname kunstgras seizoen 2019

Omdat er in Nederland momenteel een grote vraag bestaat naar een partij die op verantwoorde wijze kunstgras kan innemen, biedt GBN-AGR per direct een tijdelijke noodfaciliteit voor inname en opslag. Met deze faciliteit op de locatie Schelphoek te Hoorn bieden wij een onmiddellijke oplossing voor de vele partijen in Nederland die op dit moment niet over innamemogelijkheden voor oud kunstgras beschikken. Dit geschiedt uiteraard onder de garantie en zekerheid van duurzame en
verantwoorde verwerking. De faciliteit in Hoorn is een volledig vergunde locatie voor deze inname.

Bouw en opening recyclingfabriek

Naast de tijdelijke locatie werken wij in goed overleg met de betrokken partijen aan de vergunningen voor de definitieve locatie voor de circulaire recyclingfabriek. De beoogde locatie ligt aan de Santoriniweg in het Amsterdamse havengebied: midden in het zogenoemde circulaire cluster waar verschillende circulaire bedrijven actief zijn. De komst van de fabriek sluit naadloos aan bij de circulaire ambities van het Amsterdamse havenbedrijf, de gemeente Amsterdam en de landelijke overheid. Daarnaast zet de Alliantie in op deze locatie vanwege de centrale locatie en de goede bereikbaarheid – ook per schip.

Start aanleg en inrichting

Zodra de vergunningverlening rond is, starten wij direct met de aanleg en inrichting van de recyclingfabriek. Over de voortgang van dat proces zullen we u goed op de hoogte houden middels o.a. onze nieuwsbrief (meld u hiervoor onder op deze pagina aan).

Waarom

Onderweg naar het uitbannen van earth overshoot day

Om de aarde leefbaar te houden en voldoende grondstoffen beschikbaar te houden voor huidige en toekomstige generaties, is het nodig dat we minder primaire materialen gebruiken. Dat geldt voor alle grondstoffen en zeker voor die grondstoffen die niet hernieuwbaar zijn. Het 100 procent circulair inzetten van alle vrijkomende materiaalstromen is daarvoor noodzakelijk. Het moet. En het kan ook. Want de aarde overleeft ons wel... Earth Overshoot Day is de dag van een bepaald jaar wanneer - vanaf 1 januari geteld - de mensheid wereldwijd de hoeveelheid grondstoffen heeft opgebruikt als die de aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen. GBN heeft als doel de volledige uitroeiing van Earth Overshoot Day.

Bekijk waaromBekijk website
Video afspelen
9 september 2019

‘Onze corebusiness is het circulair maken van afvalstromen’

Lees meer
4 juli 2019

Financieel Dagblad : Port of Amsterdam krijgt fabriek voor kunstgras

Lees meer
21 juni 2019

GBN-AGR opent tijdelijke opslaglocatie voor kunstgras in Amsterdam

Lees meer

Duurzame samenwerking

Alliantie van samenwerkende kunstgrasproducenten en -aannemers

Zolang primair materiaal nog goedkoper is, werkt marktwerking niet om circulair te produceren. Om kunstgras circulair te maken is een lange termijnsamenwerking binnen de keten noodzakelijk. GBN-AGR is een initiatief voor en door de branche, dat voortkomt uit een samenwerking tussen een aantal partijen die begin 2019 de Alliantie van samenwerkende kunstgrasleveranciers en -aannemers oprichtten. De samenwerking zorgt voor de benodigde investeringen voor verwerking van voldoende volume kunstgras. De schaalgrootte die bij eerdere initiatieven ontbrak, is binnen deze samenwerking wel voldoende gegarandeerd. Iedere partij kan oud kunstgrasmateriaal leveren en zo bijdragen aan circulariteit binnen de branche.

De samenwerking is geïnitieerd door GBN (Strukton), Antea Sport / Edelgrass, Ten Cate Grass Group / CSC Sport / Greenfields, en Domo Sports Grass / Sports & Leisure Group. Zij verbinden zich aan een duurzame samenwerking.

Wilt u contact
met ons?

Heeft een vraag en/of opmerking met betrekking tot GBN-AGR of de Alliantie van samenwerkende kunstgrasproducenten en -aannemers? Dan kunt u een e-mail sturen naar:  kunstgras@gbn.nl

Adresgegevens :

GBN Artificial Grass Recycling B.V.

Westkanaaldijk 2, gebouw 52

3452 DA UTRECHT

Postbus 19172

3501 DD UTRECHT

Telefoonnummer : 030 296 64 85

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

GBN-AGR wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie. Wilt u op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.