Dag van de Duurzaamheid

Het is vandaag de Dag van de Duurzaamheid. Op diverse scholen in Nederland wordt vandaag stil gestaan bij wat duurzaamheid is en hoe we hier allemaal ons steentje aan kunnen bijdragen. Door het hele land worden er verschillende duurzame acties gehouden onder jongeren.

Wij als GBN Groep worden erg enthousiast van zulke initiatieven! In de samenleving van morgen moet duurzaamheid het nieuwe normaal zijn, en bewustwording is hierin de eerste stap! Producten en grondstoffen een tweede leven geven, nadenken over jouw C02 footprint op deze aarde en leren dat dat de grondstoffen van de aarde niet onuitputtelijk zijn kan niet jong genoeg geleerd worden.

Bij GBN Groep is het eigenlijk elke dag de Dag van de Duurzaamheid. Dagelijks werken wij aan concrete innovatieve oplossingen om grondstoffen niet op te gebruiken maar om ze her te gebruiken. Soms hergebruiken wij ze letterlijk, zo zijn we bij GBN Circulair advies bezig met diverse circulaire sloopprojecten waarbij de houten panelen van het ene gebouw , de mooie nieuwe balie wordt in het andere gebouw!  Bij GBN grond en grondstoffen hergebruiken we grond wat voor de één als ‘afval’ wordt gezien tijdens het ontgraven van een parkeergarage en voor een ander een mooie toepassing is voor het ophogen van zijn landbouwperceel. Vraag en aanbod samen brengen door middel van circulaire oplossingen, dat vinden wij bij GBN een geweldige uitdaging.

Hergebruiken doen wij bij GBN in de breedste zin van het woord. Bij GBN Immobilisatie, GBN Ballast Recycling , GBN Betonrecycling en GBN Artificial Grass Recycling maken wij van grondstoffen die aan het einde van hun levensduur gezien worden als afval, nieuwe hoogwaardige circulaire producten en grondstoffen.

Het wassen van oude spoorballast zodat deze weer ingezet kan worden als circulaire spoorballast, het maken van nieuw funderingsmateriaal door het gebruik van grondstromen of reststoffen die op zichzelf niet in aanmerking komen voor hergebruik maar door onze bewerking om gezet kan worden tot kwalitatief circulair vormgegeven bouwstof, en van end-of-life beton verschillende facties circulair beton maken wat dezelfde kenmerken heeft als ‘oud’ beton…. Het kan bij GBN allemaal!

Met de opening van de verwerkingsfabriek voor end-of-life kunstgrasmatten in begin 2020 heeft GBN Groep weer een keten gesloten. Bij GBN Artificial Grass Recycling kan circulaire verwerking van oude kunstgrasmatten gegarandeerd worden met het unieke innovatie certificaat van KIWA. Met deze verwerkingsmethode worden er meerdere hoogwaardige circulaire grondstoffen verwaardigd zoals infill zand en RTA die weer ingezet kunnen worden bij de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden.

GBN Groep steunt het initiatief van de Dag van de Duurzaamheid. Eén voor één grondstoffen circulair maken, één voor één de ketens sluiten…. Het kan, het moet en bij GBN Groep doen we het! Samen bannen we Earth Overshoot day van de kalender.