De bouw in beeld!

De bouw van de eerste circulaire verwerkingsfaciliteit voor kunstgras in Nederland is bijna gereed.

De afgelopen periode zijn er op de locatie aan de Santoriniweg te Amsterdam flinke stappen gezet. Zo zijn het terrein en de hallen klaar voor gebruik én ook al in gebruik genomen!

Op dit moment nemen wij al oude kunstgrasmatten in en maken wij deze gereed om deze met ons verwerkingsproces 100 % circulair te verwerken tot hoogwaardige circulaire grondstoffen voor nieuwe producten.

Met onderstaande korte video nemen wij u graag terug naar het bouwrijp maken van het terrein en de bouw van de hallen.  Mooi om te zien hoe snel en vlot alles verlopen is sinds de start van de bouw in november 2019!