GBN AGR bedankt gemeenten en sportclubs!

Samen! Samen is één van de kernwoorden om een circulaire economie te verwezenlijken.

Door samen te werken, worden innovatieve ideeën geboren, ontwikkeld en uiteindelijk tot uitvoering gebracht.  GBN Artificial Grass Recycling (AGR) is hier hét voorbeeld van!

De realisatie van de eerste verwerkingsfabriek van end-of-life kunstgras in Nederland kwam mede tot stand doordat de markt, kunstgrasleveranciers en aannemers hinder ondervonden van het feit dat kunstgras niet op een verantwoorde manier verwerkt kon worden. Door dit gezamenlijke probleem ontstond er een unieke samenwerking.

In de fabriek aan de Santoriniweg te Amsterdam rollen de kunstgrasmatten vandaag de dag met grote getallen door het proces. Op weg naar een tweede leven als hoogwaardige circulaire grondstof voor diverse toepassingen.

Doordat diverse gemeentes en sportclubs in Nederland het vertrouwen hebben in ons proces, werken aan een circulaire economie, maken we onderdeel uit van de oplossing en kunnen wij als GBN AGR dit realiseren.

GBN AGR bedankt alle gemeentes en sportclubs in Nederland voor het vertrouwen en de bewuste keuze die gemaakt is.

Samen beschermen we onze aarde door natuurlijke hulpbronnen te sparen en materialen circulair inzetbaar te maken.