Oprichting GBN Artificial Grass Recycling maakt circulaire verwerking kunstgras mogelijk

Utrecht, 27 mei 2019 – GBN Groep kondigt vandaag de oprichting van GBN Artificial Grass Recycling B.V. (GBN-AGR) aan. Dit bedrijf opent op korte termijn de eerste circulaire verwerkingsfabriek voor end-of-life-kunstgras in Nederland. GBN-AGR biedt daarmee een duurzame oplossing voor het urgente maatschappelijke probleem met de inname en verwerking van oud kunstgras. De beoogde locatie ligt in het Westelijk Havengebied van Amsterdam en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2020 geopend. Naast GBN Groep zijn diverse ketenpartners betrokken bij de oprichting van GBN-AGR.

Momenteel bestaan er in Nederland geen partijen die oud kunstgras schoon, veilig en duurzaam kunnen innemen en recyclen. Hierdoor zit een groot aantal gemeenten, sportverenigingen en andere organisaties zonder opties om oud kunstgras op verantwoorde wijze af te voeren, met grote kunstgrasbergen op diverse ongeschikte locaties in Nederland als gevolg. Het nieuw opgerichte GBN-AGR presenteert nu een concrete oplossing: op korte termijn opent zij te Amsterdam een verwerkingsfaciliteit waar oud kunstgras wordt verwerkt tot nieuwe, hoogwaardige circulaire grondstoffen. De fabriek biedt straks voldoende capaciteit voor zowel het huidige als het toekomstig marktvolume. Om verdere opstapeling van de Nederlandse kunstgrasberg een halt toe te roepen, neemt GBN-AGR nu al oud kunstgras in op een tijdelijke noodlocatie in Hoorn. Dit geschiedt uiteraard onder de garantie en zekerheid van duurzame en verantwoorde opslag en verwerking.

Deze oplossing is uniek in zijn soort en zowel economisch als qua milieu-impact duurzaam van karakter. GBN-AGR is door GBN Groep opgericht in samenwerking met ketenpartners Antea Sport, Edel Grass, Ten Cate Grass Group, Greenfields, CSC Sport, Sports & Leisure Group en Domo Sport Grass. Het is een initiatief voor en door de branche, dat voortkomt uit een samenwerking tussen een aantal partijen die begin 2019 de Alliantie van samenwerkende kunstgrasleveranciers en -aannemers oprichtten. De samenwerking zorgt voor de benodigde investeringen voor verwerking van voldoende volume kunstgras. De schaalgrootte die bij eerdere initiatieven ontbrak, is binnen deze samenwerking wel voldoende gegarandeerd. Iedere partij kan oud kunstgrasmateriaal leveren en zo bijdragen aan circulariteit binnen de branche.

De verwerkingsfabriek kan na opening van haar deuren direct van start met de circulaire verwerking van de in Nederland opgestapelde kunstgrasmatten, inclusief matten opgeslagen in de tijdelijke noodlocatie van GBN te Hoorn. Er is dus voldoende marktvolume voor een solide business case, zeker ook gezien de groeiende vraag naar circulaire grondstoffen vanuit diverse sectoren in de Nederlandse industrie. GBN-AGR biedt haar Nederlandse opdrachtgevers straks een aanvoer van nieuwe, circulaire grondstoffen die consistent is in zowel kwaliteit als volume.

De beoogde locatie ligt in het Westelijk Havengebied van Amsterdam, midden in het circulaire cluster van de Port of Amsterdam. De benodigde vergunningen zijn aangevraagd en momenteel wordt de vergunningsprocedure doorlopen in goed overleg met betrokken overheden en instanties. De functies van de nieuwe verwerkingsfabriek sluiten naadloos aan bij de ambities van het circulaire cluster van de Port of Amsterdam. Laatstgenoemde partij ontvangt ook een aantal belangrijke garanties van GBN-AGR met betrekking tot het verwerkingsproces. Zo staat GBN-AGR garant voor hoogwaardige recycling en verzekert zij dat er op deze locatie nooit een kunstgrasberg achterblijft.

Na de opstartfase werkt GBN-AGR aan perfectionering van het verwerkingsproces, totdat 100% circulaire verwerking gerealiseerd is. Het verwerkingsproces wordt dan van dusdanige kwaliteit voorzien dat BRL-certificering mogelijk wordt, zodat aan zowel opdrachtgevers als afnemers van circulaire grondstoffen een volledig transparant en hoogwaardig proces kan worden gegarandeerd. In het kader van transparantie zal GBN-AGR ook jaarlijks een impact-rapport publiceren, dat onder andere aangeeft hoeveel vierkante meters kunstgras zijn verwerkt, tot welke grondstoffen of producten het kunstgras is verwerkt en waar de producten zijn beland.