Wisten jullie dat……GBN AGR door en voor de markt is opgericht!

Kunstgras recycling op een schone, veilige en circulaire manier? …. in 2018 leek dit nog onmogelijk in Nederland. Er was een enorme kunstgrasberg ontstaan die niet op verantwoorde manier verwerkt kon worden. De markt, de kunstgrasleveranciers en aannemers ondervonden hier enorm hinder van en in diverse gemeenteraden werd al geopperd om maar helemaal te stoppen met kunstgras op de  sportvelden in Nederland.  Er moest actie worden ondernomen vanuit de markt.

Zolang primair materiaal nog goedkoper is , stimluleert marktwerking niet om circulair  te produceren. Om kunstgras circulair te maken was een lange termijnsamenwerking binnen de keten noodzakelijk.

Op initiatief van GBN Groep is begin 2019 de alliantie van samenwerkende kunstgrasleveranciers en – aannemers opgericht. Ketenpartners GBN , Antea Sport, EdelGrass, Ten Cate Grass Group, CSC Sport, Greenfields , Domo Sports Grass en Sport and Leisure group zijn de samenwerking aangegaan onder de naam GBN Artificial Grass Recycling (AGR). Met de oprichting hiervan zijn kunstgrasleveranciers verzekerd van een transparante, circulaire en verantwoorde afvoer van hun oude kunstgrasmatten

Onze missie is de aarde leefbaar te houden en voldoende grondstoffen beschikbaar te houden voor de huidige en toekomstige generaties. Door de werkwijze van GBN AGR kan kunstgras 100% circulair gerecycled worden tot nieuwe hoogwaardige circulaire grondstoffen en kan dit onder andere hergebruikt worden voor de productie van nieuwe kunstgrasmatten.

GBN AGR, door en voor de markt !